CHRYSO®Optima 56X

Tehnički list


CHRYSO®Optima 56X

Dokumenti u prilogu


CHRYSO®Optima 56X

CHRYSO®Optima 56X

Radi se o superplastifikatoru nove generacije, na bazi modifikovanog polikarboksilata, posebno preporučljivom za gotove betone u uslovima visokih temperatura.
Gdje je potrebno dugo održavati reologiju betona, posebno pri pumpanju.

Prednosti

Odlična kohezija betona u različitim uvjetima na gradilištu
Održavanje obradivosti
Čvrstoća

KompaktibilnostDugotrajna obradivost
Polja primjene

• Sve vrste cementa
• Beton sa produženom obradivosti tokom vremena
• Armiranog betona
• Montažni beton
• Mlazni beton
• Betoni visokih performansi
• Beton koji se može pumpati